• Mededeling

De Zomerkampen 2020 gaan helaas niet door!

Met heel veel pijn in ons hart hebben wij als bestuur van Stichting Zomerkampen Breda besloten dat onze kampen van 2020 niet door kunnen gaan.

Een van de belangrijkste uitgangspunten van Stichting Zomerkampen Breda is dat wij voor onze deelnemers een veilige en leuke omgeving willen creëren waaraan zij zonder zorgen kunnen deelnemen. Echter zien we na overleg met GGD en RIVM geen mogelijkheid om dit op een juiste manier te organiseren waarbij rekening wordt gehouden met de bepaalde afstandsnorm, hygiëneregels en het samenscholingsverbod.

Als bestuur vinden wij het onze plicht om verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid en veiligheid van onze deelnemers (kinderen en vrijwilligers). Het op dit moment door laten gaan van de zomerkampen zou een onacceptabel risico opleveren.

Hou onze Facebook-pagina in de gaten voor meer informatie over activiteiten die we dit jaar wellicht nog wel kunnen organiseren!